ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Φαρμακοποιός

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ο Δρ. Τσουκαλάς Χαράλαμπος απέκτησε τον διδακτορικό της τίτλο στη Ραδιοφαρμακευτική Χημεία από το Τμήμα Φαρμακευτικής Χημείας του ΑΠΘ το 2000, με Άριστα. Ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την κατασκευή των πρώτων, στην Ελλάδα, υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων, για την παραγωγή αποστειρωμένων ΡΕΤ Ραδιοφαρμάκων. Είναι Υπεύθυνος του Τμήματος Παραγωγής και Ειδικευμένο Πρόσωπο της ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ από το 2004. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος του τμήματος R & D της εταιρείας, παρέχοντας την καθοδήγηση και υποστήριξη για έρευνα και χρηματοδότηση νέων ραδιοφαρμακευτικών ενώσεων. Τα ενδιαφέροντά του είναι στην έρευνα και ανάπτυξη ραδιοεπισημασμένων ενώσεων (νανοσωματίδια, πεπτίδια, αντισώματα κ.λπ.) για διάγνωση (SPECT / PET / CT, SPECT / PET / MRI) και θεραπεία (ισότοπα για την εκπομπή σωματιδίων Auger β και ηλεκτρονίων) του καρκίνου. Έχει συμμετάσχει και εξακολουθεί να συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από διάφορους διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς (π.χ. ΔΟΑΕ, ΕΕ, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας). Για τη συμμετοχή του σε αυτά τα έργα έχει τιμηθεί με εθνικές υποτροφίες και βραβεία. Ο Δρ. Τσουκαλάς έχει 35 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πάνω από 80 συμμετοχές σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Έχει συντονίσει 1 ερευνητικό πρόγραμμα και συμμετέχει ως συντονιστής για την ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ σε ένα ακόμα.

Επιλεγμένα Έργα

Δράση COST CA19114: Δίκτυο βελτιστοποιημένων Ραδιοφαρμάκων με Αστάτιο-211

2020-2024 | European Cooperation in Science and Technology (COST)

Ο σκοπός της Δράσης COST CA19114 με τίτλο: “Network for Optimized Astatine-labeled Radiopharmaceuticals” (NOAR) είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη διερεύνηση των συνθηκών παραγωγής του εκπομπού α-σωματιδίων Αστάτιο-211 (Astatine-211: 211At) και την εφαρμο...

readmore-arrow

Δράση COST CA17140 "Nano2Clinic: Νανοϊατρική και καρκίνος - απ΄τον εργαστηριακό πάγκο στο κρεβάτι του ασθενούς"

2018-2022 | European Cooperation in Science and Technology (COST)

Η Δράση COST 17140 με τίτλο “Nano2Clinic: Cancer Nanomedicine – from the bench to the bedside”εστιάζει στην ανάπτυξη νανοσυστημάτων μεταφοράς αντικαρκινικών φαρμάκων. Το πανευρωπαϊκό δίκτυο ειδικών από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς κλινικής έρευνας και επιχειρήσεις ασχολείται με τον σ...

readmore-arrow

Σιδηρομαγνητικά νανοσωματιδία διπλής στόχευσης κατά των υποδοχέων μπομπεσίνης (ΒΝ) και του ειδικό προστατικό μεβρανικό αντιγόνο (PSMA), επισημασμένα με Γάλλιο-68 ως ΡΕΤ/ΜRI απεικονιστικοί παράγοντες καρκίνου του προστάτη

2020-2021 | ΕΣΠΑ/Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη σιδηρομαγνητικών νανοσωματιδίων (NPs) επισημασμένων με 68Ga, για συνδυαστική μοριακή απεικόνιση καρκίνου του προστάτη με PET/MRI. Τα NPs θα διαθέτουν κατάλληλα φαρμακοφόρα (πεπτίδια ή πεπτιδομιμητικά μόρια), προκειμένου να στοχεύουν: i) το...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content