ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


Ομότιμος Ερευνητής, Φυσικός

ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο Δρ. Βασίλης Μπελεσιώτης, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» δημιουργός και προϊστάμενος του «Εργαστηρίου Ηλιακών και άλλων Ενεργειακών Συστημάτων» από το 1983 έως 2019, το οποίο είναι το 1ο Εργαστήριο Ακαδημαϊκού Φορέα στην Ευρώπη που διαπιστεύθηκε.

Δραστηριοποιείται, πλέον των τριάντα πέντε χρόνων, στην επιστημονική περιοχή των «Ανανεώσιμων Πηγών και Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας».

Επιστημονικό Έργο : Επιστημονικός υπεύθυνος σε πλήθος ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εξωτερικές πηγές (συνολικής χρηματοδότησης πλέον των 8 εκ. ευρώ), πέντε συγγράμματα (ένα ξενόγλωσσο), έξι πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε εξειδικευμένες Διεθνείς Εγκυκλοπαίδειες (ENCYCLOPEDIA OF LIFE SUPPORT SYSTEMS και ENCYCLOPEDIA OF ENERGY) και πλέον των 250 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, διεθνή και εθνικά συνέδρια (με κριτές) καθώς και εξειδικευμένες μελέτες .

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ : Δύο τιμητικές διακρίσεις για την προσφορά του στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ και την «Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική» (2001 και 2003 αντίστοιχα), μία για την πλέον των είκοσι χρόνων επιστημονική του προσφορά στον τομέα της ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2006, International Solar Energy Society), μία βράβευση «Αειφόρου Κατασκευής στο ΕΗ-ΕΣ/ΕΚΕΦΕ Δ για την κύρια επιστημονική ευθύνη στο κτήριο “Προμηθέας Πυρφόρος”» (ΕΜΠ, 2008), μία από την ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΏΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΒΗΕ) «σε αναγνώριση της μακράς και αποφασιστικής συνεισφοράς στην Έρευνα και προώθηση των εφαρμογών στον τομέα της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα» (ΓΣ ΕΒΗΕ, 18-1-2013) και μία από το ΙΕΝΕ-Βραβεία “Προμηθέας” «για την πολύτιμη συμβολή στην πιστοποίηση και προώθηση των ηλιακών θερμικών συστημάτων» (26ο Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2022», 23-11-2022). Η διεθνής αναγνώριση ταυτοποιείται από τις πλέον 5500 αναφορές (με h-index 37) στις επιστημονικές δημοσιεύσεις του στα διεθνή περιοδικά, τις εργασίες του σε διεθνείς εγκυκλοπαίδειες και τις προσκλήσεις για εξειδικευμένες ομιλίες στον τομέα της ηλιακής ενέργειας από Πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς και σε Διεθνή Συνέδρια.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ :

• Προϊστάμενος Εργαστηρίου στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
• Μέλος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου σε Ινστιτούτο του ΕΚΕΦΕ «Δ»
• Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (HellasLab)
• Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)
• Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ποιότητας για την Ανταγωνιστικότητα (ΕΣΠ-Α)
• Μέλος ΔΣ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
• Αντιπρόεδρος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΗΛΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΙΗΤ)
• Αντιπρόεδρος του ΔΣ και εκτελεστικό μέλος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)
• Μέλος πενταμελούς Επιτροπής επιλογής Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η συμμετοχή του σε όλες τις προαναφερόμενες θέσεις κρίνεται σημαντική έως καθοριστική.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Διερεύνηση κινητικής ξήρανσης αγροτικών προϊόντων - Ανάπτυξη έμπειρου συστήματος βελτιστοποίησης ξηραντηρίων

- |

readmore-arrow

Εργαστήριο Δοκιμών και Ανάπτυξης Ηλιακών και Άλλων Ενεργειακών Συστημάτων

2021- |

readmore-arrow

Ανάπτυξη υποδομών και διαδικασιών για Παροχή Διαπιστευμένων Δοκιμών και Βελτιστοποίηση Προϊόντων ΑΠΕ

- |

readmore-arrow

Επίδειξη της αποτελεσματικότητας της ηλιακής θέρμανσης και ψύξης στα κτίρια

- |

readmore-arrow

Ένταξη Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων σε Κτίρια

- |

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content