ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΟΛΓΑ


Υποψήφιος Διδάκτορας, Χημικός Μηχανικός

Εκπαίδευση

2014-2019: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Τμήμα Χημικών Μηχανικών

2018-2019: Politecnico di Milano, Μαθήματα μεταπτυχιακού χημικής μηχανικής (Erasmus exchange program)

Εμπειρία

Καλοκαίρι 2017: Corinth pipeworks S.A., Πρακτική άσκηση στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου

Καλοκαίρι 2018: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΡΠ), Πρακτική άσκηση σε ατμοσφαιρικές μετρήσεις πεδίου χρησιμοποιώντας cascade and electrical low-pressure impactors

2018-2019: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΡΠ), Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στον χαρακτηρισμό του πρωτογενούς και δευτερογενούς αερολύματος διαφόρων τύπων τσιγάρων με μετρήσεις εσωτερικού χώρου και προσομοίωσης σε θάλαμο

2020 – : Υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΡΠ) του ΕΚΕΦE Δημόκριτος, Χαρακτηρισμός των πηγών και διεργασιών του οργανικού ατμοσφαιρικού αερολύματος με τη βοήθεια τεχνικών υψηλής χρονικής ανάλυσης

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content