ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Περιβαλλοντολόγος

Η Βασιλική Βασιλάτου είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο ΙΠΡΕΤΕΑ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».  Είναι διπλωματούχος Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2008), κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με τίτλο « Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος» (ΕΚΠΑ 2010),  και Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα της Χημείας Περιβάλλοντος με τίτλο «Μακρόχρονη διακύμανση της συγκέντρωσης μεταλλικών στοιχείων στο ατμοσφαιρικό αερόλυμα στην Αττική» (ΕΚΠΑ 2017). Οι ερευνητικές της δραστηριότητες επικεντρώνονται στις μετρήσεις ποιότητας αέρα για στοιχειακή ανάλυση με τη χρήση ατομικής απορρόφησης φούρνου γραφίτη και ed-XRF , στον σταθμικό προσδιορισμό αιωρούμενων σωματιδίων (δειγματοληψίες και μετρήσεις ολικών αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ2.5 και ΑΣ10) σε ατμοσφαιρικό αέρα, στην επίδραση της αφρικανικής σκόνης στη συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και στη σύσταση του αερολύματος. Επιπλέον, συμμετέχει και είναι τεχνικός υπεύθυνος στο σύστημα πιστοποίησης του εργαστηρίου για τα πεδία EN12341, 14902 και για το 17025. Έχει εξοικείωση με τις δειγματοληψίες σε φίλτρα,  την στοιχειακή ανάλυση, την ανάλυση για μαύρο άνθρακα με ανακλασίμετρο και ένα όργανο μέτρησης άνθρακα σε τεφλόν φίλτρα (MABI), επεξεργασία δεδομένων.  Επιπλέον έχει εξοικείωση για την παραλαβή των δειγμάτων για μέτρηση της ραδιενέργειας και για χημική επεξεργασία τροφίμων και νερού για ανάλιση με α-β ολική ακτινοβολία και γ ακτινοβολία.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content