ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΝΑΣ


Διευθυντής Ερευνών, Φαρμακοποιός

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ

O Δρ Μηνάς Παπαδόπουλος είναι Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», όπου δραστηριοποιείται από το 1995. Η εξειδίκευσή του αφορά στο σχεδιασμό και στη σύνθεση κατάλληλων συναρμοτών για τη σταθεροποίηση διαφόρων μετάλλων ιατρικού ενδιαφέροντος σε διαφορετικές καταστάσεις οξείδωσης (κυρίως Ρηνίου και Τεχνητίου) καθώς και στη βιολογική τους αξιολόγηση.

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Δρ Παπαδόπουλου επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων στοχευμένων ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων για διάγνωση ή/και θεραπεία. Έχει  περισσότερες από 100 ερευνητικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και έχει επιβλέψει περισσότερες από 10 διδακτορικές διατριβές. Ο Δρ Παπαδόπουλος συν-διδάσκει το μάθημα «Ραδιοφαρμακευτική Χημεία» τόσο  σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη  Φαρμακευτική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε διάφορα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα.

Ο Δρ Παπαδόπουλος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Φαρμακευτική Χημεία (1991) και Πτυχίου Φαρμακευτικής (1985) από τη Σχολή Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content