ΔΕΛΛΑΤΟΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας, Βιολόγος

ΔΕΛΛΑΤΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η Βασιλική Δελλατόλα εργάζεται ως Βοηθός Ερευνών στο Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το οποίο αποτελεί εργαστήριο αναφοράς για τα κληρονομικά καρκινικά σύνδρομα στην Ελλάδα. Επίσης, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία. Αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών το 2016. Το 2018 απέκτησε με Άριστα το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Γενετική Ιατρική από το Τμήμα της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Παρουσίασε δύο ελεύθερες ανακοινώσεις σε Εθνικά Συνέδρια το 2015 και το 2018. Συμμετείχε στην υλοποίηση πολλαπλών μελετών του Εργαστηρίου Μοριακής Διαγνωστικής, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί σε Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής και της Αμερικανικής Εταιρείας Γενετικής Ανθρώπου. Δύο εξ αυτών, βραβεύτηκαν ως καλύτερες προφορικές ανακοινώσεις σε Εθνικά Συνέδρια το 2019 και το 2020. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη μελέτη κληρονομικών καρκινικών συνδρόμων και ειδικότερα τους μοριακούς μηχανισμούς και τις γενετικές αλλαγές γονιδίων προδιάθεσης σε καρκίνο μαστού/ωοθηκών και εγκεφάλου.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content