ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ


Τεχνικό Προσωπικό, Τεχνικός Ιατρικών Εργαστηρίων

2017-2018: Εξειδικευμένη Επιμόρφωση στην Ιατρική Γενετική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά βίου μάθησης).

2010-2012: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική», Βιολογικό Τμήμα και Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ. Εκπόνηση Διπλωματικής στο γνωστικό αντικείμενο της Μοριακής Διαγνωστικής.

1996-2000: Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, ΑΤΕΙ Αθηνών.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content