ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ


Τεχνικό Προσωπικό, Ηλεκτρονικός Μηχανικός

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η Χριστοδουλίδου Μαρία εργάζεται ως Ενεργειακός Μηχανικός από το 2008 στο Εργαστήριο Ηλιακών και άλλων Ενεργειακών Συστημάτων (ΕΗΕΣ) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος». Είναι Πτυχιούχος του τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών και κατέχει Μεταπτυχιακό́ Δίπλωμα Ειδίκευσης στο τομέα Πληροφορικής στην Σχολή́ Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (MSc).

Οι αρμοδιότητές της στο ΕΗΕΣ αφορούν: Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας του Εργαστήριου και Υπεύθυνη Δοκιμών θερμικών ηλιακών προϊόντων. Επιπλέον συμμετείχε στη διαχείριση Ερευνητικών – Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ & Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας 2012-2014) και Παροχής Εξειδικευμένων Επιστημονικών Υπηρεσιών. Η εμπλοκή της σε θέματα Διαχείριση Ποιότητας, Πληροφορικών Συστημάτων αλλά και Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας είναι διαρκής και σημαντική.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content