ΣΑΛΕΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ


Τεχνικό Προσωπικό, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Από το 1992 εργάζομαι στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» στο Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας  (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) και ανήκω στην Λειτουργία του Ερευνητικού Αντιδραστήρα. Επίσης μετέχω σε συστήματα ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης πειραματικών διατάξεων του εργαστηρίου Σύντηξης.

Εκπαίδευση:

·           Διπλ. Ηλεκτρονικός Μηχανικός BSc (2003, UK Open University – Newcastle University)

·           Πτυχ. Μηχανικός Αυτοματισμού Τ.Ε. (1992, ΤΕΙ Πειραιά)

·           Πτυχ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. (1988, ΤΕΙ Αθήνας)

·           Το 1997-1998 μετεκπαιδεύτηκα στο Πανεπιστήμιο της Uppsala (Σουηδία) με αντικείμενο την «Αξιολόγηση Ασφάλειας Αντιδραστήρων Σχάσης».

·           Είμαι πιστοποιημένος KNX Partner και πιστοποιημένος Τεχνικός Δικτύων PANDUIT.

·           Είμαι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων μέσω του Ε.Ο.Π.Π.Ε..Π. και πιστοποιημένος Εισηγητής προγραμμάτων ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ.

·           Είμαι πιστοποιημένος Επιθεωρητής Ελέγχων Ποιότητας μέσω Ε.Σ.Υ.Δ. κατά ISO 17020, «Αρχικός και Περιοδικός Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων κατά ΕΛΟΤ HD384 – Διηλεκτρική Αντοχή κατά IEC TS 61813»

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content