ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ


Διευθυντής Ερευνών, Χημικός

ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Η Πηνελόπη Μπουζιώτη (Ραδιοχημικός, PhD στη Ραδιοχημεία, Τμήμα Χημείας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) είναι Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Δυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Είναι επιστημονική υπεύθυνη του Εργαστηρίου Ραδιοχημικών Μελετών από το 2008, όπως επίσης και υπεύθυνη της Εγκατάστασης Χρήσης Ζώων Εργαστηρίου, η οποία είναι αδειοδοτημένη από την Περιφέρεια Αττικής (κωδικός αριθμός καταχώρησης EL 25 BIO 022). Επίσης, είναι επιστημονική υπεύθυνη του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Ραδιοφαρμάκων, θεσμοθετημένου από το 1987, το οποίο προσφέρει εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων καθώς και στα Τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής της χώρας.

Η Δρ. Μπουζιώτη ασχολείται με την ανάπτυξη διαγνωστικών και θεραπευτικών ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων για τον καρκίνο, με έμφαση στην ραδιοεπισήμανση βιομορίων (πεπτίδια/πεπτιδομιμητικά/μονοκλωνικά αντισώματα) με ποικιλία ραδιοϊσοτόπων για τη διάγνωση πρωτογενούς καρκίνου και των μεταστάσεων αυτού με SPECT/PET/CT (με ραδιοϊσότοπα που εκπέμπουν γάμμα ακτινοβολία και ποζιτρόνια, όπως το Γάλλιο-68: 68Ga, το Τεχνήτιο-99m: 99mTc, το Φθόριο-18: 18F, το Ζιρκόνιο-89: 89Zr) και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση (με ραδιοϊσότοπα άλφα- και βήτα-σωματιδιακής εκπομπής, όπως το Λουτέσιο-177: 177Lu και το Ακτίνιο-225: 225Ac) . Τα τελευταία χρόνια, η ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας της έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ραδιοεπισημασμένων νανοσωματιδίων για θεραγνωστικές (διαγνωστικές και θεραπευτικές) εφαρμογές.

Η Δρ. Μπουζιώτη έχει 65 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 1 βιβλίο και ένα κεφάλαιο σε βιβλίο, περισσότερες από 200 συμμετοχές σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, και πολλές συμμετοχές σε εθνικά και διεθνή προγράμματα.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Δράση COST CA19114: Δίκτυο βελτιστοποιημένων Ραδιοφαρμάκων με Αστάτιο-211

2020-2024 | European Cooperation in Science and Technology (COST)

Ο σκοπός της Δράσης COST CA19114 με τίτλο: “Network for Optimized Astatine-labeled Radiopharmaceuticals” (NOAR) είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη διερεύνηση των συνθηκών παραγωγής του εκπομπού α-σωματιδίων Αστάτιο-211 (Astatine-211: 211At) και την εφαρμο...

readmore-arrow

Δράση COST CA17140 "Nano2Clinic: Νανοϊατρική και καρκίνος - απ΄τον εργαστηριακό πάγκο στο κρεβάτι του ασθενούς"

2018-2022 | European Cooperation in Science and Technology (COST)

Η Δράση COST 17140 με τίτλο “Nano2Clinic: Cancer Nanomedicine – from the bench to the bedside”εστιάζει στην ανάπτυξη νανοσυστημάτων μεταφοράς αντικαρκινικών φαρμάκων. Το πανευρωπαϊκό δίκτυο ειδικών από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς κλινικής έρευνας και επιχειρήσεις ασχολείται με τον σ...

readmore-arrow

Σιδηρομαγνητικά νανοσωματιδία διπλής στόχευσης κατά των υποδοχέων μπομπεσίνης (ΒΝ) και του ειδικό προστατικό μεβρανικό αντιγόνο (PSMA), επισημασμένα με Γάλλιο-68 ως ΡΕΤ/ΜRI απεικονιστικοί παράγοντες καρκίνου του προστάτη

2020-2021 | ΕΣΠΑ/Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη σιδηρομαγνητικών νανοσωματιδίων (NPs) επισημασμένων με 68Ga, για συνδυαστική μοριακή απεικόνιση καρκίνου του προστάτη με PET/MRI. Τα NPs θα διαθέτουν κατάλληλα φαρμακοφόρα (πεπτίδια ή πεπτιδομιμητικά μόρια), προκειμένου να στοχεύουν: i) το...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content