ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας, Περιβαλλοντολόγος

Ο Παναγιώτης Παναγόπουλος M.Sc είναι Περιβαλλοντολόγος (2011, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή Πατρών), είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το τμήμα Χημείας με τίτλο : Χημείας, Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2017). Από το 2014, συνεργάζεται με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και έχει συμμετάσχει στα ακόλουθα ευρωπαϊκά και εθνικά έργα Ε & Α: : ICARUS ‘Integrated Climate forcing and Air Pollution Reduction in Urban Systems’ (Horizon 2016-2020). Δημιουργία καινοτόμου, διεπιστημονικού κόμβου ανάπτυξης επιχειρηματικότητας με εφαρμογή σε i. ανάλυση αερίων θερμοκηπίου και ii. φωτοκαταλυτικές τεχνικές για την αποικοδόμηση των αέριων ρύπων. Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στον ΟΕΔΑ (ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων) Δυτικής Αττικής και στην ευρύτερη περιοχή του. Η εμπειρία του καλύπτει πειραματική μελέτη εσωτερικής και εξωτερικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μετρήσεις ποιότητας αέρα, χημική ανάλυση, φωτοκαταλυτικές διεργασίες, αστικό και εσωτερικό περιβάλλον. Επιπλέον, έχει συμμετοχή σε περιβαλλοντικές υπηρεσίες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: Μετρήσεις ποιότητας αέρα στον αέρα του περιβάλλοντος και σε εσωτερικά μικροπεριβάλλοντα (π.χ. σχολεία, νοσοκομεία, κατοικίες, βιομηχανίες, μουσεία και αρχεία, δημόσια κτίρια, μέσα μεταφοράς).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content