ΜΑΚΡΥΠΙΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


Υποψήφιος Διδάκτορας, Χημικός

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η Μακρυπίδη Κωνσταντίνα είναι υποψήφια διδάκτωρ και εργάζεται σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα του εργαστηρίου Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας και Ραδιοχημείας και Ραδιοϊσοτόπων του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» από το 2020.

Η διδακτορική διατριβή της πραγματοποιείται στο τμήμα Φαρμακευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, τη σύνθεση, τον χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση μορίων με φαρμακολογικό ενδιαφέρον καθώς και τη ραδιοεπισήμανσή τους με διάφορα ραδιοϊσότοπα.  Τα ραδιοεπισημασμένα μόρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διαγνωστικοί παράγοντες για απεικονίσεις του καρκίνου του προστάτη, τις καταστάσεις υποξίας στους όγκους, την συσσωμάτωση πρωτεϊνών που σχετίζονται με νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως το Alzheimer, καθώς και όγκων που υπερεκφράζουν τον υποδοχέα αυξητικού επιδερμικού παράγοντα (EGFR).

Οι επιστημονικές ενασχολήσεις της δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό το κλάδο της Χημείας αλλά ξεκινούν νωρίτερα, από τα χρόνια του προπτυχιακού της, στο τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της (2017), εκπονώντας πτυχιακή εργασία στο εργαστήριο της Βιομηχανικής Χημείας, όπου επιπρόσθετα συμμετείχε σε έρευνα, δημοσιευμένη σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, με τίτλο «A Remarkable Effect of Aluminum on the Novel and Efficient Aqueous-Phase Hydrogenation of Levulinic Acid into γ-Valerolactone Using Water-Soluble Platinum Catalysts Modified with Nitrogen-Containing Ligands». Στη συνέχεια των σπουδών της, έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με κατεύθυνση στη «ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» (2019) από το τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content