ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ


Τεχνικό Προσωπικό, Τεχνολόγος Τροφίμων

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ο Σταύρος Ξανθόπουλος  (Τεχνολόγος Τροφίμων), είναι Τεχνικός στο Εργαστήριο Ραδιοφαρμακολογικών Μελετών του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, όπου εργάζεται από το 1997. Ασχολείται με μελέτες βιοκατανομής διαγνωστικών και θεραπευτικών ραδιοφαρμάκων για τον καρκίνο και άλλες ασθένειες, καθώς και νανοσοματιδίων επισημασμένων με ραδιοϊσότοπα, σε διάφορα είδη υγιών τρωκτικών, αλλά και σε παθολογικά μοντέλα τα οποία αναπτύσσονται στο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. Είναι υπέυθυνος για την ομαλή λειτουργία και την ορθή εφαρμογή των Πρωτοκόλλων της Εγκατάστασης Χρήσης Zώων Εργαστηρίου με κωδικό αριθμό καταχώρησης  EL 25 ΒΙΟ 022, καθώς και την τήρηση των απαραίτητων αρχείων.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content