ΚΑΡΟΖΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ


Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Χημικός Μηχανικός

ΚΑΡΟΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Ο Δρ. Στέλιος Καρόζης είναι Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών  “Δημόκριτος” (ΕΚΕΦΕ Δ). Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός (5ετής) (2010) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Υπολογιστική Μηχανική (2013) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ),  είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Μοριακή Προσομοίωση (2017) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Επιστήμη Δεδομένων (2021) από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων με τη χρήση ντετερμινιστικών, στοχαστικών και data-driven τεχνικών. Είναι επίσης ειδικός στην έρευνα και την ανάπτυξη υπολογιστών υψηλών επιδόσεων (HPC) με εμπειρία στην εγκατάσταση και τη διαχείριση υποδομών HPC (τόσο από την άποψη του υλικού όσο και του λογισμικού), καθώς και στη διάδοση βέλτιστων πρακτικών HPC στον ακαδημαϊκό και βιομηχανικό χώρο. Είναι επίσης ένας από τους σχεδιαστές και ο διαχειριστής της υπολογιστικής υποδομής HPC της EREL που αποτελείται από έως 500 πυρήνες CPU και 4 GPU Tesla με θεωρητική απόδοση έως 63 TFlops για υπολογισμούς μονής ακρίβειας.

Τα τελευταία 10 χρόνια έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα κυρίως στον τομέα της μοντελοποίησης του κλίματος και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Συνεργάζεται επίσης με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (IIT) του NCSRD σε εσωτερικά έργα ή σε ευρωπαϊκά, όπως το EUROCC. Το έργο του έχει επικεντρωθεί κυρίως: (α) στη βελτίωση της εποχικής πρόβλεψης (10 ημέρες έως 3 μήνες) των μοντέλων, (β) στις προσομοιώσεις του κλίματος με τη χρήση Deep Learning και Big Data Analytics και (γ) στη χρήση των δεδομένων πρόβλεψης σε διάφορες εφαρμογές, όπως η εκτίμηση κινδύνου των υποδομών.

Επί του παρόντος, είναι μέλος του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ερευνών (EREL) και ενεργεί ως συντονιστής του έργου LIFE RESYSTAL και ως κύριος ερευνητής (PI) σε δύο άλλα τρέχοντα έργα της ΕΕ (TransformAr, NEVERMORE).

ResearchGate

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Developing a holistic, risk-wise strategy for European wildfire management

2020-2023 | H2020 101003890

Wildfires represent a significant challenge for both society and the economy. The EU-funded FirEUrisk project will develop, assess, and promote a science-based integrated strategy to improve existing wildland fire risk assessment, create efficient methods to reduce fire risk and adapt management str...

readmore-arrow

Climate change REsilience framework for health SYStems and hospiTALs

2021-2025 | LIFE20 CCA/GR/001787

The LIFE RESYSTAL project’s main objective is to increase climate adaptation capacities and resilience of the European Health Infrastructure (EHI) and systems and related dependant critical infrastructures. To achieve this, the project will a) set the basis of a European Network for the climate adap...

readmore-arrow

Accelerating and upscaling transformational adaptation in Europe: demonstration of water-related innovation packages

2021-2025 | H2020 101036683

The TranformAr project aims to develop and demonstrate products and services to launch and accelerate large-scale and disruptive adaptive process for transformational adaptation in vulnerable regions and communities across Europe. The 6 TransformAr lighthouse demonstrators face a common challenge: w...

readmore-arrow

New Enabling Visions and tools for End-useRs and stakeholders thanks to a common MOdeling appRoach towards a climatE neutral and resilient society

2022-2026 | Horizon Europe/101056858

NEVERMORE will develop an integrated common assessment framework consistent across scales for modelling, simulating and evaluating impacts and risks of climate change, as well as policy measures. The approach integrates information from physical modelling of impacts and risk analysis methodologies a...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content