ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ


Διευθυντής Ερευνών,

Είναι κάτοχος πτυχίου χημείας και διδακτορικού, έχοντας 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και πάνω από 13 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στην ΕΕ. ‘Εχει διατελέσει σε ποικίλες διευθυντικές, συμβουλευτικές, επιστημονικές και πολιτικές θέσεις σε ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα καθώς και κυβερνητικούς φορείς. Ξεκίνησε την καριέρα του ως Ερευνητής στο Χημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών και από το 1995 ασχολήθηκε εννέα χρόνια με την έρευνα στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ως επικεφαλής της Ομάδας Ποιότητας του Αέρα. Το 2004, διορίστηκε Σύμβουλος Έρευνας, Τεχνολογίας και Διαστήματος στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, συμμετέχοντας στις Ομάδες Έρευνας και Διαστήματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και σε ορισμένες Ευρωπαϊκές Επιτροπές.
Το 2011, εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υπεύθυνος πολιτικής και έργου (αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας), εργαζόμενος στη μονάδα ερευνητικών υποδομών και συμμετείχε στην προετοιμασία του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Τον Αύγουστο του 2013, διορίστηκε, από τον τότε Έλληνα πρωθυπουργό, ως Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, και ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασμό, τη διαχείριση, τον συντονισμό, τη χρηματοδότηση και την επικοινωνία της Εθνικής Πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Διαστήματος. Το 1ο εξάμηνο του 2014 προήδρευσε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (τμήμα έρευνας και διαστήματος). Εκείνη την περίοδο επόπτευε και παρείχε βασικές ομιλίες σε πολλές ευρωπαϊκές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.
Το 2015 επέστρεψε στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», όπου στη συνέχεια προήχθη σε Διευθυντή Ερευνών, ηγώντας της ερευνητικής ομάδας για την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία. Από το 2016, εργάζεται ως υπεύθυνος στρατηγικής και πολιτικής (αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας) στη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα «Clean Sky 2 Joint Undertake», το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στην αεροναυτική έρευνα, ενώ διατηρεί τη θέση του στο Air Tec Lab, στο ΙΠΡΕΤΕΑ, στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Στο πλαίσιο του αξιώματος αυτού υποστηρίζει τη διαχείριση των συνεργιών και τις σχέσεις με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, την ομάδα εκπροσώπων των κρατών, την προετοιμασία της αεροπορικής εταιρικής σχέσης στο Horizon Europe και άλλες δραστηριότητες στρατηγικού προγραμματισμού. Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 130 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια, με περισσότερες από 1000 παραπομπές από άλλους συγγραφείς και έχει δώσει πολλές ομιλίες και παρουσιάσεις σε ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content