ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ
ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ


Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (Β), Χημικός

ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ

Η Δρ Π. Κυπριανίδου είναι χημικός, με μεταπτυχιακό σε συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος/οργάνωση και διοίκηση βιομηχανικών συστημάτων και διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο της ραδιοφαρμακευτικής χημείας. Είναι ειδική λειτουργική επιστήμονας Β΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στην ομάδα της Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας, όπου δραστηριοποιείται από το 1996.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο σχεδιασμό, σύνθεση και αξιολόγηση συμπλόκων ραδιονουκλιδίων γ ή β ακτινοβολίας (99mTc, 186/188Re, 18F, 68Ga) με πεπτίδια και μικρά οργανικά μόρια, με σκοπό την ανάπτυξη νέων ραδιοφαρμάκων για στοχευμένη απεικόνιση ή/και θεραπεία ασθενειών.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά αναπτυξιακά έργα του Εργαστηρίου Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοφαρμάκων, όπου έχουν αναπτυχθεί πολλά ραδιοφάρμακα υψηλής τεχνολογίας για διάγνωση ή/και θεραπεία.

Έχει 12 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων μετά από κρίση και συμμετοχή σε αρκετά επιδοτούμενα ανταγωνιστικά προγράμματα. Συμμετείχε στην επίβλεψη και εκπαίδευση νέων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και υποτρόφων του ΔΟΑΕ.

Επίσης, έχει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα στο φαρμακευτικό R&D.

Την περίοδο 2010-2014 διετέλεσε αιρετό μέλος του ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Από τα τέλη 2016 έως τον Ιούλιο 2019 διετέλεσε Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content