ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ


Υποψήφιος Διδάκτορας, Βιοτεχνολογία

February 2017-present: PhD candidate at the department of Biotechnology of the Agricultural University of Athens in collaboration with the Protein Chemistry Laboratory of N.C.S.R. Demokritos.

September 2013-September 2014: Master of Science in Drug Discovery and Translational Biology, College of Science and Engineering, University of Edinburgh, United Kingdom. Scholarship granted for tuition fees.

September 2006-December 2012: Bachelor degree in Biotechnology, Department of Biotechnology of Agricultural University of Athens

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content