ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΗΛΙΑΣ


Διευθυντής Ερευνών, Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο Δρ. Ηλίας Παπανικολάου είναι Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο ‘Ερευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», στο Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων (ΕΗΕΣ). Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1985) και έχει λάβει Μεταπτυχικό Δίπλωμα Master (M.S.) και Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Τμήμα Μηχανολογίας και Αεροδιαστημικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Rutgers, του Νιού Τζέρσεϋ των ΗΠΑ (1988 και 1991 αντίστοιχα). Πριν την ένταξή του στο προσωπικό του ΕΗΕΣ του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ως ερευνητής Γ’ βαθμίδας το 1999, κατείχε διάφορες θέσεις τόσο στον βιομηχανικό και ακαδημαϊκό τομέα με αντικείμενο την Έρευνα & Ανάπτυξη στις ΗΠΑ (Τμήμα Θερμικής Μηχανολογίας, IBM) και στην Γερμανία (μετα-διδακτορικός ερευνητής στο Πολυτεχνείο της Καρλσρούης).
Η περιοχή εξειδίκευσής του είναι η αριθμητική προσομοίωση της ροής και των φαινομένων μεταφοράς θερμότητας/μάζας και έχει ασχοληθεί με την ανάλυση και τον σχεδιασμό διαφόρων τύπων συστημάτων σε εφαρμογές της θερμικής μηχανολογίας και των μετατροπών ενέργειας.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ηλιακά και άλλα ενεργειακά συστήματα, στο ΕΗΕΣ τα τρέχοντα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στις εξής περιοχές :
1. Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Αποθήκευσης Θερμικής Ενέργειας (αισθητής – λανθάνουσας θερμότητας)
2. Θερμοϋδραυλική ανάλυση και βελτιστοποίηση απορροφητών/δεκτών για συγκεντρωτικούς ηλιακούς συλλέκτες (γεωμετρία, εργαζόμενα ρευστά).
Επιπλέον, έχει μελετήσει ανάλογα προβλήματα σε άλλους τύπους θερμικών ή υβριδικών (PVT) συλλεκτών, σε ηλιακούς αποστακτήρες, ηλιακά-υποβοηθούμενα ξηραντήρια κλπ. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών-αναπτυξιακών έργων στα θέματα αυτά, σε τέσσερα εκ των οποίων ως επιστημονικός υπεύθυνος. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 80 τεχνικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων τα οποία και έχουν λάβει σημαντικό αριθμό αναφορών σε δημοσιεύσεις άλλων ερευνητών σε επιστημονικά περιοδικά (άνω των 1200 στο Scopus, Φεβρουάριος 2021). Είναι τακτικός κριτής σε αρκετά από τα πλέον έγκριτα περιοδικά στην περιοχή της ρευστομηχανικής/μεταφοράς θερμότητας και στην ενέργεια.
Για την πλήρη λίστα δημοσιεύσεων του Δρ. Παπανικολάου, δείτε την λίστα δημοσιεύσεων του Εργαστηρίου.

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Ανάπτυξη Ερευνητικής Υποδομής (ΕΥ) συγκεντρωτικών θερμικών ηλιακών συστημάτων «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», για παραγωγή και αποθήκευση θερμότητας μεσαίων θερμοκρασιών.

- |

readmore-arrow

Συγκεντρωτικός ηλιακός συλλέκτης γραμικής εστίασης με βάση καινοτόμο δέκτη ανάπτυξη και πειραματική επιβεβαίωση

- |

readmore-arrow

Ένταξη Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων σε Κτίρια

- |

readmore-arrow

Ανάπτυξη και ενεργειακή βελτιστοποίηση αυτόνομου ξηραντηρίου γεωργικών προϊόντων με χρήση ηλιακής ενέργειας. (ΠΕΝΕΔ)

- |

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content