ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Ανάπτυξη Ερευνητικής Υποδομής (ΕΥ) συγκεντρωτικών θερμικών ηλιακών συστημάτων «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», για παραγωγή και αποθήκευση θερμότητας μεσαίων θερμοκρασιών.
- |
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content