ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας, Βιολόγος

Πτυχίο Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργαστηριακή εμπειρία: Κυτταροκαλλιέργειες, μικροσκοπική ανάλυση και κυτταρογενετική αξιολόγηση αποτελεσμάτων από δείγματα μυελού των οστών και περιφερικού αίματος υγιών ατόμων και ασθενών με νεοπλασίες. Ανάλυση χρωμοσωματικών αλλοιώσεων σε λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος για την εκτίμηση απορροφουμένης δόσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content