ΜΠΑΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Βιολόγος

2012-present: Postdoctoral Research Associate, Protein Chemistry Laboratory, NCSRD

2008-2012: PhD, Medical School, NKUA and BSRC Alexander Fleming

2006-2008: MS in Molecular Medicine, Medical School, NKUA

2000-2005: Undergraduate degree in Biology, NKUA

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content