ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


Τεχνικό Προσωπικό, Τεχνικός Ιατρικών Εργαστηρίων

Κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Λογιστικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Τ.Ε.Ι Χαλκίδας, 2004. Κάτοχος Διπλώματος Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, ΕΟΠΠΕΠ 2015.

Εργαστηριακή εμπειρία: Καλλιέργειες κυττάρων μυελού των οστών και περιφερικού αίματος υγιών ατόμων και ασθενών με αιματολογικές νεοπλασίες. Προετοιμασία παρασκευασμάτων και κυτταρογενετική ανάλυση. Ανάλυση χρωμοσωματικών αλλοιώσεων σε λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος για την εκτίμηση απορροφουμένης δόσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Οικονομική και διοικητική διαχείριση ερευνητικών έργων.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content