ΤΕΡΖΟΥΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ


Διευθυντής Ερευνών, Φυσικός

Η Δρ Γεωργία Τερζούδη είναι Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Ερευνών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο Εργαστήριο Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας και Κυτταρογενετικής και είναι Υπεύθυνη Εμπειρογνώμονας Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1991), μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ραδιοβιολογία από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (1993) με υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Radiation Protection Education and Training) και διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης στον τομέα της Ραδιοβιολογίας και Βιοδοσιμετρίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1998). Το 2000 έλαβε το βραβείο νέου επιστήμονα “The European Society of Radiation Biology Young Scientist Award 2000”.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ. Τερζούδη επικεντρώνονται στις βιολογικές επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, τους βιοδείκτες ακτινοβολίας και τη βιοδοσιμετρία, τη δράση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών διαφορετικών ποιοτήτων, τους μηχανισμούς μετατροπής των DNA αλλοιώσεων σε χρωμοσωματικές αλλοιώσεις, τη διερεύνηση των μηχανισμών ακτινοευαισθησίας, χρωμοσωματικής αστάθειας, χρωμοθρύψης και ακτινο-επαγόμενης καρκινογένεσης. Η Δρ Τερζούδη έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε σεμινάρια και παρουσιάσεις σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα  (IAEA, radiation protection and safe use of radioactive sources) και επιστημονικά συνέδρια. Εκπροσωπεί  το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στη Συντονιστική Επιτροπή του Διυδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Ιατρική Φυσική–Ακτινοφυσική και είναι συντονίστρια του μαθήματος «Βιολογικές Επιδράσεις Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών». Έχει επιβλέψει 10 διδακτορικές διατριβές και περισσότερες από 20 μεταπτυχιακές και πτυχιακές διπλωματικές εργασίες.

Συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα (EURADOS, RENEB, WHO “BioDoseNet Network for Biological Dosimetry”) με στόχο την ανάπτυξη νέων μεθόδων βιοδοσιμετρίας και εκτίμησης επικινδυνότητας πυρηνικών ή ραδιολογικών ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας. Έχει λάβει χρηματοδότηση για το ερευνητικό της έργο ως επιστημονική υπεύθυνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας, και διεθνείς οργανισμούς όπως το Νational Ιnstitute of Ηealth (NIH). Είναι κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά στον τομέα των βιολογικών επιδράσεων των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Έχει δημοσιεύσει 66 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 6 κεφάλαια σε βιβλία κι έχει περισσότερες από 130 συμμετοχές σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Η Δρ Τερζούδη έχει διεθνή αναγνώριση για το ερευνητικό της έργο και από το 2021 είναι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Κοινότητας που ασχολείται με την έρευνα των ιοντιζουσών ακτινοβολιών (European Radiation Research Society).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Ανάπτυξη κυτταρογενετικών μεθοδολογιών για την εκτίμηση της ατομικής ακτινοευαισθησίας και αξιολόγηση σύγχρονων εξατομικευμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας

2017-2021 | Stavros Niarchos Foundation Programme for Industrial Fellowships

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Γεωργία Τερζούδη Υποψήφια Διδάκτορας: Αγγελική Νικολακοπούλου, MSc Εταιρεία / Συνεργάτης & συγχρηματοδότης: ELECTA Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία ή  το  χειρουργείο  ως  αναπόσπαστο  μέρος  για  τη...

readmore-arrow

Ταχεία και ελάχιστα επεμβατική μέθοδος βιοδοσιμετρίας με χρώση Giemsa για την ποσοτικοποίηση των πρόωρα συμπυκνωμένων χρωμοσωματικών θραυσμάτων λεμφοκυττάρων ή με κεντρομεριδιακούς και τελομεριδιακούς PNA ιχνηθέτες για την ποσοτικοποίηση των δικεντρικών χρωμοσωμάτων σε περιπτώσεις υπερέκθεσης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες

2016-2018 | Research Subaward CMCRC program as support from a pilot grant from the Opportunity Funds Management Core of the Centers for Medical Countermeasures against Radiation, National Institute of Health; grant number U19AI067773.

Το έργο αυτό υλοποιήθηκε στο πλαίσιο διεθνούς πρόσκλησης για την ανάπτυξη μιας ταχείας μεθόδου βιοδοσιμετρίας για την εκτίμηση δόσεων και επιπτώσεων στην υγεία μετά από υπερέκθεση μεγάλης κλίμακας πληθυσμού σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Διερευνήθηκε η επίτευξη μικροσυντήξεων λεμφοκυττάρων και επαγωγή...

readmore-arrow

Διερεύνηση της επίδρασης των χαμηλών δόσεων ιοντίζουσας ακτινοβολίας σε μοριακό (DNA) και κυτταρογενετικό (χρωμοσωματικό) επίπεδο, κατά την έκθεση ασθενών σε αιμοδυναμικές πράξεις

2015-2016 | Ελληνική Καδιολογική Εταιρεία

Με την πρόοδο της τεχνολογίας και την ευρεία χρήση των ακτινοβολιών για ειρηνικούς σκοπούς, η πιο συχνή αιτία έκθεσης σε χαμηλές δόσεις ιοντίζουσας ακτινοβολίας (≤100mSv) είναι η προγραμματισμένη έκθεση για ιατρικούς λόγους. Μάλιστα, η ταχεία αύξηση του αριθμού των πράξεων της Διαγνωστικής και Επεμβ...

readmore-arrow

Δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου βιοδοσιμετρίας

2012-2015 | EU within the 7th Framework Programme (EURATOM grant agreement No: 295513)

Το έργο αυτό υλοποιήθηκε στα πλαίσια του δικτύου ευρωπαϊκών εργαστηρίων βιοδοσιμετρίας RENEB (Realizing the European Network of Biodosimetry). Στο δίκτυο αυτό συμμετείχαν αρχικά 23 εργαστήρια από 16 ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας και της συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών σε πε...

readmore-arrow

Μελέτη μηχανισμών επαγωγής χρωμοσωματικών αλλοιώσεων μετά από έκθεση σε ακτινοβολία διαστήματος και κινδύνου καρκινογένεσης με χρήση κυτταρογενετικών μεθόδων

2011-2014 | Human Spaceflight of European Space Agency (ESA)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γαβριήλ Παντελιάς

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content