ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΑ


Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Χημικός

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΑ

Η Μιχαηλία Αγγελοπούλου έλαβε πτυχίο Χημείας το 2009, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη βιοχημεία το 2012 και διδακτορικό τίτλο σπουδών το 2017 από το τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής ήταν «Οπτικοί ανοσοαισθητήρες για την ταυτόχρονη ανίχνευση αλλεργιογόνων ουσιών σε τρόφιμα» και εκπονήθηκε στο εργαστήριο Ανοσοαναλύσεων/Ανοσοαισθητήτων του ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Είναι συγγραφέας 7 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, μίας δημοσίευσης σε ελληνικό περιοδικό και 3 τεχνικών αναφορών. Απασχολήθηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής, στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σε συνεργασία με τη γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ, στο πλαίσιο βιομηχανικής υποτροφίας από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα «Development of methods for rapid simultaneous detection of multiple BACTeria species in milk and juices through Mach-Zehnder InterferOmeTers array monolithically integrated on silicon chiPs (BACTOTRAP)». Παράλληλα, εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης της εταιρείας Athroa Innovations για την ανάπτυξη οπτικού ανοσοαισθητήρα για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 σε δείγματα ανθρώπινου ορού. Επί του παρόντος συμμετέχει ως μεταδιδακτορικός υπότροφος στο πρόγραμμα «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’», με αντικείμενο την ανάπτυξη τρισδιάστατα εκτυπωμένων μικροδιατάξεων για την επιτόπια ανίχνευση και ποσοτικό προσδιορισμό της C αντιδρώσας πρωτεΐνης σε δείγματα ανθρώπινου ορού. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ανάπτυξη ανοσοχημικών μεθόδων, μεθόδων για την ανίχνευση βιομορίων μέσω οπτικών και ηλεκτροχημικών ανοσοαισθητήρων, καλλιέργεια βακτηρίων, καλλιέργεια κυττάρων καθώς και προσδιορισμό ουσιών μέσω υγρής χρωματογραφίας/φασματομετρίας μαζών.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content