ΓΚΕΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ


Υποψήφιος Διδάκτορας, Χημικός

ΓΚΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η Γεωργία Γκέκα είναι υποψήφια διδάκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος Χημείας. Αποφοίτησε από το τμήμα Χημείας του Ε.Κ.Π.Α. με θέμα πτυχιακής εργασίας, «Σύνθεση και χαρακτηρισμός του συμπλόκου [Re(CO)3Cl(dppz-3,6-COONa)] και μελέτη αλληλεπίδρασης με το DNA» στο τομέα της Ανόργανης Χημείας. Kατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Πολυμέρων και Εφαρμογές της στην Βιομηχανία του τομέα της Βιομηχανικής Χημείας του τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ. Η ερευνητική εργασία του διπλώματος ειδίκευσης με θέμα «Μελέτη νανοσύνθετων πολυμερών CuO / PMMA ως νέα λιθογραφικά υλικά για λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης» πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» καθώς και στο τμήμα Χημείας στο εργαστήριο της Βιομηχανικής Χημείας. Σήμερα συνεχίζει την έρευνά της στο Εργαστήριο Ανοσοαναλύσεων-Ανοσοαισθητήρων του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με θέμα «Ανάπτυξη οπτικών ανοσοαισθητήρων για τον προσδιορισμό καρκινικών δεικτών σε δείγματα ανθρώπινου ορού αίματος».

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content