ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ


Διευθυντής Ερευνών, Φυσικός

ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

Διευθύντρια Ερευνών, Υπεύθυνη για τη δραστηριότητα «Υπολογιστική Πυρηνική Τεχνολογία» στο εργαστήριο του πυρηνικού ερευνητικού αντιδραστήρα. Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών: Δίπλωμα Φυσικού, Μεταπτυχιακό στην Πειραματική Ρευστοδυναμική, Διδακτορικό στην Υπολογιστική Ρευστοδυναμική. Επαγγελματική Εμπειρία: Ερευνητικός Συνεργάτης, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (1986-1993). Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Κοινό Κέντρο Ερευνών ISPRA, (1994-1995). Ερευνητικός συνεργάτης, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (1996–2004) · Ερευνητής, NCSR «Δημόκριτος» (2005 – σήμερα). Ερευνητής (σε κάποια από αυτά Συντονιστής) σε διάφορα Έργα Ε & Α με την Ε.Ε. και την Ελληνική Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας καθώς και σε Έργα Παροχής Υπηρεσιών για την Ελληνική Βιομηχανία. Υπεύθυνος σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως Διπλωματικές Εργασίες, Πρακτικές Ασκήσεις, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές διατριβές σε συνεργασία με εγχώρια και ξένα Πανεπιστήμια και Ακαδημαϊκά Ινστιτούτα. Λίστα δημοσιεύσεων υπάρχει στον ιστότοπο ResearchGate.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Προσδιορισμός κατάλληλης τεχνολογίας μικρών δομοστοιχειωτών αντιδραστήρων για την καινοτόμο παραγωγή, συμπίεση και αποθήκευση H2

2019-2021 | International Atomic Energy Agency - Coordinated Research Programme

Ο γενικός στόχος αυτού του Έργου είναι να εκτιμηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε από τις Ε & Α δραστηριότητες τις σχετικές με την παραγωγή πυρηνικού υδρογόνου στα Κράτη-Μέλη του ΔΟΑΕ και η εκτίμηση της δυνατότητας βραχυπρόθεσμης ανάπτυξης της παραγωγής υδρογόνου με χρήση πυρηνικής ενέργειας. Το Έργ...

readmore-arrow

Πιθανές επιλογές και τεχνολογίες για τη διαχείριση του τελικού σταδίου του κύκλου του πυρηνικού καυσίμου ερευνητικού αντιδραστήρα

2016-2017 | International Atomic Energy Agency - Coordinated Research Programme

Στόχος του Έργου ήταν να παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο στρατηγικών για τη διαχείριση του Κύκλου του Πυρηνικού Καυσίμου Ερευνητικού Αντιδραστήρα (ΚΠΚΕΑ) και να βοηθήσει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο μιας επιλεγμένης στρατηγικής σύμφωνα με τα δεδομένα κάθε Κράτους. Προγραμματίστηκε η αν...

readmore-arrow

Λιγότερα πυρηνικά κατάλοιπα & ασφαλέστερη αξιοποίηση Ερευνητικών Αντιδραστήρων

2013-2015 | NSRF project - Program Thales

To Έργο LENSER είχε διπλό στόχο: (α) την ανάπτυξη ενός ενισχυμένου στοχαστικού, δυναμικού νετρονικού κώδικα κατάλληλου για ανάλυση τόσο αντιδραστήρων δεύτερης και τρίτης γενιάς GENII/III όσο και καινοτόμων σχεδιασμών όπως οι Αντιδραστήρες οι οδηγούμενοι από επιταχυντή (ADSs, ως επιλογή για ασφαλή κα...

readmore-arrow

Πρόγραμμα ολοκληρωμένης προσομοίωσης Πυρηνικών Αντιδραστήρων

2009-2012 | European Commission - FP7

Στόχος του Προγράμματος Συνεργασίας NURISP ήταν να προωθήσει τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Αναφοράς NURESIM, η οποία είναι ένα σύνολο λογισμικών τελευταίας τεχνολογίας για τη προσομοίωση της κανονικής λειτουργίας και της εξέλιξης ατυχημάτων σε πυρηνικούς αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος (ζέοντ...

readmore-arrow

Ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες υποδομών για καινοτόμες δράσεις στους Αντιδραστήρες Ελέγχου Υλικών

2006-2009 | European Commission - FP6

Στόχος του προγράμματος ήταν η οικοδόμηση μιας διαρκούς συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Αντιδραστήρων Ελέγχου Υλικών (Material Testing Reactors, MTR) ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση μίας Ευρωπαϊκής πρωτοπορίας με αναβαθμισμένες δυνατότητες ως προς τις επιδόσεις των MTR και τις τεχνολογίες ακτινοβόλ...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content