RRSFM

Πιθανές επιλογές και τεχνολογίες για τη διαχείριση του τελικού σταδίου του κύκλου του πυρηνικού καυσίμου ερευνητικού αντιδραστήρα
2016-2017 | International Atomic Energy Agency - Coordinated Research Programme

Στόχος του Έργου ήταν να παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο στρατηγικών για τη διαχείριση του Κύκλου του Πυρηνικού Καυσίμου Ερευνητικού Αντιδραστήρα (ΚΠΚΕΑ) και να βοηθήσει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο μιας επιλεγμένης στρατηγικής σύμφωνα με τα δεδομένα κάθε Κράτους. Προγραμματίστηκε η ανάπτυξη ενός συνόλου εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων, στα οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο το κόστος των πιθανών στρατηγικών διαχείρισης ΚΠΚΕΑ, αλλά και οι μη οικονομικοί παράγοντες που ενδέχεται να τις επηρεάσουν.

Major Achievements

Τα αποτελέσματα του Έργου καταγράφονται σε Τεχνική Έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) που αναφέρει τις υπάρχουσες επιλογές τεχνολογίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων Ερευνητικών Αντιδραστήρων (ΕΑ). Παρουσιάζονται μόνο οι επιλογές που είναι εφικτές τώρα, ή αναμένεται να είναι διαθέσιμες σύντομα, μετά από ελάχιστη τεχνολογική ανάπτυξη. Το Έργο εστιάστηκε σε δύο στόχους, τον εντοπισμό των διαθέσιμων επιλογών για τη διαχείριση αναλωμένου καυσίμου στους ΕΑ και τη χρήση των εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων που αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν τα Κράτη Μέλη του ΔΟΑΕ στην ανάπτυξη των στρατηγικών τους για τη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων. Δόθηκε έμφαση στον τρόπο με τον οποίο τα Κράτη Μέλη μπορούν να ανακτήσουν πληροφορίες για τις υπάρχουσες τεχνολογίες ώστε να προβούν στην κατάλληλη επιλογή για την περίπτωσή τους. Παρέχονται επίσης παραδείγματα τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα από ορισμένα Κράτη Μέλη. Επιπλέον, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο αυτού του Έργου, μαζί με μελέτες περιπτώσεων και βοηθητικά σεμινάρια για τους Χρήστες.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content