ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ


Τεχνικό Προσωπικό, Θερμοϋδραυλικός

Ο Σταύρος Χουβαρδάς είναι κάτοχος Πτυχίου Μέσης Τεχνικής Σχολής Ειδικότητας Θερμοϋδραυλικών  Εγκαταστάσεων.

Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (2012)

Εκπαίδευση σε θέματα πολιτικής σχεδίασης εκτάκτου ανάγκης στη σχολή ΠΣΕΑ (2010)

Παρακολούθηση των παρακάτω σεμιναρίων:

  • Ειδικό Σεμινάριο Ακτινοπροστασίας (ΕΕΑΕ, 2007).
  • Σεμινάριο Βαθμονόμησης Μετρητικών Συστημάτων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών και Διαχείρισης Ραδιενεργών Πηγών (ΕΕΑΕ, 2007).
  • Σεμινάριο Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων (ΕΕΑΕ, 2015).
  • Interregional Training Course on Cat 3-5 Sources (IAEA, Havana, Cuba, 2018).
  • Interregional Training Course Practical Hands on Training on the Management of Category 3-5 DSRS, (IAEA, Rabat, Morocco, 2018).

Τεχνικός Ακτινοπροστασίας στο εργαστήριο Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας & Κυτταρογενετικής:

  • Έλεγχος ραδιορύπανσης και μετρήσεις ρυθμού έκθεσης στους χώρους των εργαστηρίων & εγκαταστάσεων του ΕΚΕΦΕ «Δ»
  • Καθημερινός ραδιολογικός έλεγχος στα ειδικά οχήματα διακίνησης ραδιενεργών προϊόντων από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς τα διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα της ελληνικής επικράτειας.
  • Βαθμονόμηση μετρητικών διατάξεων ιοντίζουσας ακτινοβολίας
  • Αποσυναρμολόγηση ραδιενεργών πηγών κατηγορίας 3-5 DSRS,
  • Έλεγχος δικτύου υγρών ραδιενεργών καταλοίπων, χαμηλής και υψηλής ραδιενέργειας του ΕΚΕΦΕ «Δ».
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content