ΤΣΟΥΝΙΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ


Υποψήφιος Διδάκτορας, Χημικός

ΤΣΟΥΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η Δήμητρα Τσουνίδη έλαβε πτυχίο Χημείας το 2015 και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην «Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία» το 2017 από το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η μεταπτυχιακή της διατριβή πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Ανοσοαναλύσεων/Ανοσοαισθητήρων του ινστιτούτου ΙΠΡΕΤΕΑ στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Από το 2017 είναι υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και υπότροφος του Προγράμματος Βιομηχανικών Υποτροφιών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στα πλαίσια της βιομηχανικής υποτροφίας συνεργάζεται με την εταιρεία ThetaMetrisis A.E.για την ανάπτυξη ενός βιοαναλυτικού συστήματος βασισμένο σε οπτικό ανοσοαισθητήρα για την ταυτόχρονη ανίχνευση βιοδεικτών που σχετίζονται με τη διάγνωση της σήψης. Το πειραματικό μέρος της διδακτορικής της διατριβής πραγματοποιείται στο εργαστήριο Ανοσοαναλύσεων/Ανοσοαισθητήρων του ινστιτούτου ΙΠΡΕΤΕΑ στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ανάπτυξη ανοσοχημικών προσδιορισμών και οπτικών αισθητήρων για την ανίχνευση διαφόρων αναλυτών με εφαρμογή στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας τροφίμων, οι μοριακές μέθοδοι ανάλυσης καθώς και οι μέθοδοι χημικής και βιολογικής τροποποίησης επιφανειών, ενώ έχει δημοσιεύσει τρεις εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content