ΚΟΒΑΤΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Τεχνικό Προσωπικό, Ηλεκτρονικός Μηχανικός

ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός

  • Εργαστήριο Ακτινοπροστασίας.
  • Ραδιολογικές Μετρήσεις.
  • Έλεγχος συντήρηση και επισκευή όλων των οργάνων της Ακτινοπροστασίας.
  • Μέλος Επιτροπής Φυσικής Προστασίας Πυρηνικού Αντιδραστήρα.
  • Μέλος Επιτροπής Μελέτης Τρωτότητας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
  • Εκπαίδευση και Ασκήσεις στο προσωπικό Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
  • Συμμετοχή σε πρόγραμμα του ΔΟΑΕ No J02006, Nuclear Security for Research Reactors and Associated Facilities
  • Συμμετοχή σε πρόγραμμα του ΔΟΑΕ No J02010, Preventive and Protective Measures Against Insider Threats at Nuclear Facilities.
  • Συμμετοχή σε πρόγραμμα του ΔΟΑΕ No J02011, Improving the Security of Radioactive Material & of Associated Facilities & Activities.
  • Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Ηλεκτρονικών, της Σ.Τ.ΕΦ. του Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών (1980).
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content