ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ


Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Μηχανολόγος Μηχανικός

ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Ο Φίλιππος Τουρλομούσης είναι μηχανολόγος μηχανικός. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής για αυτο-οδηγούμενα εργαστήρια προηγμένων υλικών του μέλλοντος (γνωστά ως «επιστήμονες ρομπότ»). Αναπτύσσει αυτόνομες πλατφόρμες μηχανικής υλικών που βασίζονται σε τεχνολογίες AI. Οι πλατφόρμες αυτές περιλαμβάνουν νέες μεθοδολογίες εκτύπωσης 3D για την κατασκευή δομών δικτυωτού πλέγματος με αναλύσεις, που καλύπτουν κλίμακες μικρόμετρων έως εκατοστών, για εφαρμογές ενέργειας και υγειονομικής περίθαλψης. Με αυτά τα νέα εργαλεία έχει επιδείξει ένα ευρύ φάσμα συστημάτων υλικών που κυμαίνονται από ικριώματα βιοϋλικών τρισδιάστατης κλίμακας, ικανά να προγραμματίζουν την αναπαραγωγή βλαστικών κυττάρων με καθαρό χειρισμό του κυτταρικού σχήματος, έως ρομπότ μορφοποίησης μετα-υλικών μεγάλης κλίμακας για υδροδυναμικές εφαρμογές.

Ο Φίλιππος είναι υπότροφος του E14-fund και ιδρυτής / Διευθύνων Σύμβουλος της Biological Lattice Industries, μιας εταιρείας βιοτεχνολογίας πρώιμου σταδίου που αναπτύσσει μια ρομποτική πλατφόρμα βιοκατασκευής με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη για εφαρμογές εφαρμογών μηχανικής ιστών και αναγεννητικής ιατρικής. Εκτός από αυτό, είναι ο κύριος μηχανικός AI & ML για το Materiom, ο οποίος είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει ανοιχτά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας υλικών που τρέφουν τις τοπικές οικονομίες και οικολογίες και χρηματοδοτείται από το ταμείο Impact Challenge on Climate της Google.

Ο Φίλιππος κατέχει ερευνητικές συνεργασίες με το Highly Filled Materials Institute (NJ, ΗΠΑ), όπου ολοκλήρωσε το διδακτορικό του και έλαβε το Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα για τις συνεισφορές του στην επεξεργασία σύνθετων υγρών. Κατέχει επίσης ερευνητική συνεργασία με το MIT Center for Bits and Atoms (CBA), όπου ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής για 4 χρόνια πριν ενταχθεί στον Δημόκριτο. Ο Φίλιππος έχει δημοσιεύσει σε αξιόλογα περιοδικά όπως το Science Advances and Microsystems & Nanoengineering, Nature. Το έργο του έχει παρουσιαστεί στο Wired, το Economist, το Nature Publishing Group, το Nature China, το MIT News και το Vanguard από την GE. Τέλος, έχει διατελέσει κριτής για διεθνή περιοδικά όπως Advanced Materials, Advanced Functional Materials, Advanced Engineering Materials, Biofabrication και άλλα.

Επιλεγμένα Έργα

Blue Bio Med

2020-2023 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Mediterranean Innovation Alliance for Sustainable Blue Economy”, Προϋπολογισμός του Φορέα 138.5 k€

readmore-arrow

Πρόγραμμα Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές

2018-2021 | ΓΓΕΚ

Πρόγραμμα Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές, INSPIRED   Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts & Drug Target Functional Characterization”, Προϋπολογισμός του Φορέα 232 k€

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content