ΣΑΡΑΓΑ
ΔΙΚΑΙΑ

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια
Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Φυσικός
Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

ΣΑΡΑΓΑ ΔΙΚΑΙΑ

Η Δρ Δικαία Σαραγά MSc, PhD, συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμων Τεχνολογιών (AirTec-Lab), είναι φυσικός (ΕΚΠΑ, 2004), με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΚΠΑ, 2006). Έλαβε το διδακτορικό της (Ανίχνευση πηγών αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα εσωτερικών χώρων) από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). Έχει εργαστεί (2002-σήμερα) στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του ΠΔΜ (2007-2013) και τον τομέα Περιβάλλοντος, τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ (2005-2006). Έχει μακρόχρονη εμπειρία στην μέτρηση ατμοσφαιρικών ρύπων και μετεωρολογικών παραμέτρων; την μελέτη της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος κτιρίων (π.χ. χημικοί παράγοντες, αερισμός, άνεση ατόμων); εφαρμογή πρότυπων μεθόδων προσδιορισμού ΡΜ και VOC καθώς και αναλυτικών τεχνικών προσδιορισμού ιόντων και οργανικού/στοιχειακού άνθρακα. Επίσης, έχει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων αποδέκτη (PMF, CMB, FA), και στατιστικών δοκιμών (SPSS, R, MATLAB). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στη σχέση της ρύπανσης με την υγεία του πληθυσμού. Έχει πάρει μέρος σε περισσότερα από 25 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα στα πεδία της ποιότητας αέρα και της κλιματικής αλλαγής, όπως: ICARUS (Horizon 2020), VISIONS, AIRUSE (LIFE+), APICE, BUMA, SINPHONIE, OFFICAIR (FP7, FP6), CLIMPACT. Είναι Αναλύτρια στην διαπίστευση του Εργαστηρίου AirTechLab από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με τους όρους του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2017 για συγκεκριμένες μετρήσεις αέριων ρύπων. Είναι μέλος της ομάδας FAIRMODE και μέλος της διαχειριστικής επιτροπής της δράσης COST17136 INDAIRPOLLNET. Έχει 50 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 70 συμμετοχές σε πρακτικά ελληνικών/διεθνών συνεδρίων και είναι προσκεκλημένη εκδότρια σε 4 επιστημονικά ειδικά τεύχη.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content