ΙΠΡΕΤΕΑ
Επιχορηγούμενα Ερευνητικά Έργα

Έργα

(30 Αποτελέσματα)
Καθαρισμός

AEOLOS

2001-2004 | FP5-EESD

Assessment of impact of sf6 and pfcs reservoir tracers on global warming and development of environmentally friendly tracer technology

readmore-arrow

ECLISEA

2017-2021 | ERA4CS

European advances on CLImate services for coasts and SEAs

readmore-arrow

SERV_FORFIRE

2017-2021 | ERA4CS (European Research Area for Climate Services), an ERA-NET initiated by JPI CLIMATE and co-funded by the EUROPEAN COMMISSION.

Integrated SERVices and approaches FOR Assessing effects of climate change and extreme events for FIRE and post fire risk prevention

readmore-arrow

WINDSURFER

2017-2021 | WINDSURFER is funded through the ERA4CS ERA-NET and the European Commission.

WIND and wave Scenarios, Uncertainty and climate Risk assessments for Forestry, Energy and Reinsurance

readmore-arrow

NEVERMORE

2022-2026 | Horizon Europe/101056858

New Enabling Visions and tools for End-useRs and stakeholders thanks to a common MOdeling appRoach towards a climatE neutral and resilient society

readmore-arrow

TransformAr

2021-2025 | H2020 101036683

Accelerating and upscaling transformational adaptation in Europe: demonstration of water-related innovation packages

readmore-arrow

LIFE RESYSTAL

2021-2025 | LIFE20 CCA/GR/001787

Climate change REsilience framework for health SYStems and hospiTALs

readmore-arrow

FIREURISK

2020-2023 | H2020 101003890

Developing a holistic, risk-wise strategy for European wildfire management

readmore-arrow

EU-CIRCLE

2015-2018 | H2020 653824

A panEuropean framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change

readmore-arrow

H2TRANS

2019-2023 | European Regional Development Fund of the EU and Greek national funds under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE

Development of an Autonomous Hybrid RES-H2 Integrated System for Local Transportation Systems

readmore-arrow

SUPER-LNG-PLUS

2018-2022 | ADRION-INTERREG 2014-2020

SUstainability PERformance of LNG-based maritime mobility - PLUS

readmore-arrow

2021-2023 | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Αλιβερίου

readmore-arrow

COST Action FA0602

2007-2011 | COST Action FA0602

Bioactive food components, mitochondrial function and health

readmore-arrow

2017-2019 | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού

readmore-arrow

2013-2018 | HEALS

FP7-ENV-2013 Collaborative project

readmore-arrow

2017-2020 | Περιφέρεια Αττικής / ΕΔΣΝΑ

Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

readmore-arrow

2021-2024 | Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της γενικής γραμματείας φυσικού περιβάλλοντος

readmore-arrow

2011- | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΣΠΑ 2007-2013

Μελέτη Κλιματικών Μεταβολών και Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Ελλάδα: Εκτίμηση Μελλοντικών Περιβαλλοντικών και Κοινωνικό-Οικονομικών Επιπτώσεων σε Τοπικό Επίπεδο

readmore-arrow

FRINGE

2018-2022 | European Commission / Horizon 2020

Approval of Fluorescence and Reactive oxygen Intermediates by Neutron Generated electronic Excitation as a foundation for radically new cancer therapies

readmore-arrow

SIMS

2021- |

Μελέτη της κεράτινης στοιβάδας με μοριακή προσομοίωση

readmore-arrow

ILLIAS

- |

Ανάπτυξη αισθητήρα ανίχνευσης αερίων με τη χρήση αμοιβαίας έγχυσης σε οπτικές πηγές ICLs του μέσου υπέρυθρου φωτός

readmore-arrow

CO2TOFUELS

- |

Κλιμάκωση μεγέθους της ηλεκτροχημικά ενισχυόμενης καταλυτικής υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων

readmore-arrow

- |

Διαδικασίες για την πιστοποίηση της απόδοσης μεγάλων ηλιακών θερμικών συστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα εργαλεία μοντελοποίησης

readmore-arrow

- |

Βελτιστοποίηση σχεδιασμού και αξιολόγηση θερμικών ηλιακών προϊόντων

readmore-arrow

- |

Ανάπτυξη και ενεργειακή βελτιστοποίηση αυτόνομου ξηραντηρίου γεωργικών προϊόντων με χρήση ηλιακής ενέργειας. (ΠΕΝΕΔ)

readmore-arrow

COLNOVREC

- |

Συγκεντρωτικός ηλιακός συλλέκτης γραμικής εστίασης με βάση καινοτόμο δέκτη ανάπτυξη και πειραματική επιβεβαίωση

readmore-arrow

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

- |

Ανάπτυξη Ερευνητικής Υποδομής (ΕΥ) συγκεντρωτικών θερμικών ηλιακών συστημάτων «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», για παραγωγή και αποθήκευση θερμότητας μεσαίων θερμοκρασιών.

readmore-arrow

Intelligent Energy

- |

SolarKeymark-II - Large open EU market for solar thermal products

readmore-arrow

- |

Αφαλάτωση με ηλιακά υποβοηθούμενη απόσταξη με μεμβράνες: Βελτιστοποίηση υλικών και διεργασίας

readmore-arrow

- |

Ένταξη Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων σε Κτίρια

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content