ΙΠΡΕΤΕΑ
Επιχορηγούμενα Ερευνητικά Έργα

Έργα

(9 Αποτελέσματα)
Καθαρισμός

- | ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Μέτρο 3.4

Μοντελοποίηση και προσομοίωση των φυσικοχημικών διαδικασιών στην ατμόσφαιρα για τον έλεγχο και τη δυνατότητα πρόβλεψης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

readmore-arrow

- | ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ – Μέτρο 1.2

Ανάπτυξη επιχειρησιακού συστήματος αποτύπωσης (χαρτογράφησης) των επιπέδων συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων και της εκτιμούμενης έκθεσης πληθυσμού στην Αττική

readmore-arrow

- | Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της όχλησης-ρύπανσης που δημιουργείται από τον κύκλο εργασιών ελαιοτριβείων και πυρηνελαιουργείων

readmore-arrow

- | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα Οινόφυτα του Δήμου Τανάγρας

readmore-arrow

- | Περιφέρεια Αττικής

Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και χρήση υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης διασποράς ρύπων και συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Δραπετσώνας-Κερατσινίου και Ελευσίνας

readmore-arrow

ENTEC

- | FP7-REGPOT-2013

Enhancing the Capacity for Environmental Technology & Climate Research

readmore-arrow

HEALS

- | FP7-ENV-2013

Health and Environment-wide Associations based on Large population Surveys

readmore-arrow

ICARUS

- | HORIZON2020

Integrated Climate forcing and Air pollution Reduction in Urban Systems

readmore-arrow

VISIONS

- | LIFE-Environment Programme

InnoVative photocatalytIc paintS for healthy envirOnment and eNergy Saving

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content