Ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της όχλησης-ρύπανσης που δημιουργείται από τον κύκλο εργασιών ελαιοτριβείων και πυρηνελαιουργείων
- | Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σκοπός του έργου ήταν η σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης της όχλησης-ρύπανσης που δημιουργείται από τον κύκλο εργασιών των ελαιοτριβείων και πυρηνελαιουργείων στην περιοχή της Μεσσηνίας.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content