Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα Οινόφυτα του Δήμου Τανάγρας
- | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Το έργο αυτό υλοποιήθηκε στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης πρότασης αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων, οργάνωσης και εξυγίανσης της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης στην περιοχή τουΑσωπού ποταμού. Στα πλαίσια του έργου αυτού μελετήθηκαν περιβαλλοντικοί ρύποι σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, σε δείγματα εδάφους, υπεδάφους (βαρέα μέταλλα, διοξίνες και πολυχλωριωμένα διφαινύλια, πολυαρωματικούς υδρογονάθρακες, πτητικές οργανικές ενώσεις), σε διάχυτες και σημειακές πηγές στον αέρα (ανόργανους ρύπους, αιωρούμενα σωματίδια, διοξίνες και πολυχλωριωμένα διφαινύλια, πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες, βαρέα μέταλλα, βενζόλιο, TOC) και αγροτικά προϊόντα (φυλλώδη, κονδυλώδη , βολβώδη) για την ανίχνευση βαρέων μετάλλων.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content