Εργαστήριο Ραδιοχημείας

Περιγραφή

Το Εργαστήριο διαθέτει τις εγκαταστάσεις, την εμπειρία και την απαιτούμενη αδειοδότηση από την ΕΕΑΕ για το χειρισμό και τον πειραματισμό με ραδιοϊσότοπα. Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν βελτιστοποίηση των συνθηκών ραδιοεπισήμανσης, προσδιορισμό ραδιοχημικής καθαρότητα και μελέτες σταθερότητας νέων ραδιοφαρμακευτικών ουσιών. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν γεννήτριες 68Ge/68Ga και 99Mo/ 99mTc, ραδιο-HPLC, ραδιο-TLC, βαθμονομητές δόσης, μετρητής γάμμα ακτινοβολίας, μετρητές Geiger, θωρακισμένες μονάδες για το χειρισμό ραδιοϊσοτόπων που εκπέμπουν γάμμα ακτινοβολία και ποζιτρόνια, μονάδα χειρισμού ραδιοϊσοτόπων εκπομπής άλφα-σωματιδίων, θερμαντικά μπλοκ και μπλοκ ανάδευσης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ραδιολογικές Επιστήμες & Ραδιοφαρμακευτική

Δείτε τη λίστα See the list

Δείτε όλα τα Εργαστήρια

Δείτε τη λίστα
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content