Εργαστήριο in vitro Μελετών

Περιγραφή

Φαρμακοδυναμικές δοκιμασίες (IC50 / Ki, εσωτερικοποίηση, μελέτες κινητικής) για νέες ραδιοφαρμακευτικές ουσίες, μελέτες κυτταροτοξικότητας (δοκιμές ΜΤΤ), μελέτες στειρότητας, δοκιμή LAL και in vitro μελέτες σταθερότητας σε πλάσμα σε συνδυασμό με ανάλυση HPLC. Καλλιέργεια κυττάρων για την ανάπτυξη καρκινικών πειραματικών μοντέλων. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν θάλαμο νηματικής ροής, επωαστικό κλίβανο, μικροσκόπιο, φυγόκεντρο.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ραδιολογικές Επιστήμες & Ραδιοφαρμακευτική

Δείτε τη λίστα See the list

Δείτε όλα τα Εργαστήρια

Δείτε τη λίστα
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content