Εργαστήριο Πειραματισμού σε Ζώα

Περιγραφή

Εργαστήριο στέγασης ζώων. Πειραματισμός σε μικρά ζώα (ποντίκια, αρουραίους) σε φυσιολογικά ζώα και καρκινικά πειραματικά μοντέλα. Το εργαστήριο πληροί όλες τις νομικές απαιτήσεις και συμμορφώνεται με τις τρέχουσες οδηγίες για την καλή μεταχείριση των ζώων. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις (ατομικοί κλωβοί εξαερισμού με χωρητικότητα 300 ποντίκια / αρουραίοι) και εξειδικευμένο προσωπικό (διαπίστευση FELASA) εξασφαλίζουν αξιόπιστες πειραματικές συνθήκες ακόμη και κατά τον πειραματισμό με ανοσοκατασταλμένα ζώα.

Το Εργαστήριο διαθέτει τις εγκαταστάσεις και τη μοναδική τεχνογνωσία για τη διεξαγωγή in vivo πειραμάτων για την αξιολόγηση νέων ραδιοφαρμάκων. Συγκεκριμένα, τα πειραματικά in vivo/ex vivo πρωτόκολλα περιλαμβάνουν μελέτες βιοκατανομής σε φυσιολογικά ζώα και παθολογικά πειραματικά πρότυπα (π.χ., καρκινικά μοντέλα προστάτη, μελανώματος, μαστού), ex vivo ραδιο-μεταβολικές μελέτες με χρήση αναλυτικών μεθόδων (radio-HPLC, -ITLC), μελέτες τοξικότητας και μελέτες απεικόνισης PET/SPECT/CT/MRI (σε συνεργασία).

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ραδιολογικές Επιστήμες & Ραδιοφαρμακευτική

Δείτε τη λίστα See the list

Δείτε όλα τα Εργαστήρια

Δείτε τη λίστα
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content