Υποδομή Ομάδας Ανοσοχημείας

Περιγραφή

Η υποδομή της Ομάδας Ανοσοχημείας περιλαμβάνει:

 • Εστία επισημάνσεων με 125Ι για χειρισμό ανοικτών ραδιενεργών πηγών καθώς και εστίες καθαρισμού των ραδιοεπισημασμένων ενώσεων με χρωματογραφία στήλης και χρωματογραφία Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πιέσεως
 • Μετρητές γ-ακτινοβολίας 12 φρεατίων (Berthold LB2111 και Raw data, Oakfield, Sourcerer)
 • Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (Shimadzu UV-160A & Perkin-Elmer Lambda35)
 • Φθορισμόμετρο (PTI, USA)
 • Συσκευή μέτρησης φθορισμού και χημειοφωτάυγειας σε φρεάτια μικροτιτλοδότησης (Tecan-Spark)
 • Φωτόμετρα μέτρησης οπτικής απορρόφησης σε φρεάτια μικροτιτλοδότησης (Multiscan RC της Lasbsystems OY και Sirio S της SEAC Radim Group)
 • Φθορισμόμετρο μέτρησης φθορισμού σε φρεάτια μικροτιτλοδότησης (Accent Fluoroscan, Lasbsystems OY)
 • Συσκευή μέτρησης φωταύγειας σε φρεάτια μικροτιτλοδότησης (EG&G Berthold, Microlumat LB96P)
 • Συσκευή μέτρησης οπτικής απορρόφησης, φθορισμού, φωταύγειας και χρονικά διαχωριζόμενου φθορισμού σε φρεάτια μικροτιτλοδότησης (VICTOR3, Perkin-Elmer)
 • Συσκευές αυτόματης έκπλυσης φρεατίων μικροτιτλοδότησης (Labsystems ΟΥ και Sirio S, Seak)
 • Αναδευτήρες φρεατίων μικροτιτλοδότησης
 • Μικροσκόπιo φθορισμού (Axioscope, Carl Zeiss) συνοδευόμενο από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (MicroPublisher 3.3 RTV CCD camera, QImaging) και ηλεκτρονικό υπολογιστή εφοδιασμένο με πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας (ImagePro Plus 4.0)
 • Μικροσκόπιο φωτεινού και σκοτεινού πεδίου (Axioscan, Carl Zeiss) συνοδευόμενο από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (Sony Cybershot)
 • Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πιέσεως (HPLC) με ανιχνευτές UV-VIS και φθορισμού σε συνδυασμό με μονάδα υδρόλυσης πεπτιδίων για αμινοξική ανάλυση (Waters)
 • Σύστημα παρασκευαστικής HPLC με ανιχνευτή UV (Waters)
 • Αναλυτικό σύστημα HPLC με ανιχνευτή μάζας τριπλού τετραπόλου (Varian)
 • Σύστημα οριζόντιας ψυχόμενης ηλεκτροφόρησης και ηλεκτρεστίασης σε πηκτή (LKB)
 • Σύστημα τριχοειδούς ηλεκροφόρησης για πρωτείνες και DNA (BioRad)
 • Θερμικός κυκλοποιητής (BioRad)
 • Φούρνοι (έως +250 °C) και επωαστικοί κλίβανοι (έως +70 °C)
 • Συσκευές παραγωγής υπερ-καθαρού νερού (Barnstead)
 • Γενικός εργαστηριακός εξοπλισμός (αναδευτήρες δόνησης και μαγνητικοί, συσκευές μέτρησης pH, κ.λ.π.)

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Βιοδιαγνωστικές Επιστήμες & Τεχνολογίες

Δείτε τη λίστα See the list

Δείτε όλα τα Εργαστήρια

Δείτε τη λίστα
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content