Ερευνητικές Περιοχές
Εργαστήρια

Συγκρότημα Ανεξάρτητων Υδραυλικών Κυκλωμάτων Για Πειραματική Θερμοϋδραυλική Διερεύνηση Συστημάτων Εναλλαγής Θερμότητας

Περιγραφή

Το συγκρότημα αυτών των πειραματικών διατάξεων χρησιμοποιείται για τον θερμοϋδραυλικό χαρακτηρισμό συστημάτων εναλλαγής θερμότητας που προορίζονται για χρήση σε εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς θερμότητας.
Το συγκρότημα αποτελείται από ανεξάρτητα θερμοϋδραυλικά κυκλώματα για παραγωγή και διακίνηση νερού τα οποία μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους για τον χαρακτηρισμό ενός συστήματος. Το πρώτο κύκλωμα με τα παρελκόμενά του αποτελεί μια διάταξη υψηλών παροχών (έως 5000l/h) θερμού νερού, ενώ υπάρχει μια δεύτερη διάταξη, επίσης υψηλών παροχών (έως 5000l/h), κρύου νερού. Η τρίτη διάταξη είναι χαμηλών παροχών (έως 1500l/h) και προορίζεται για παραγωγή και διακίνηση θερμού νερού.
Οι πειραματικές διατάξεις του συγκροτήματος αποτελούνται από τα εξής επί μέρους θερμοϋδραυλικά συστήματα:
1. Δεξαμενή νερού 5m3. Η θερμαινόμενη χρησιμοποιεί τέσσερις ηλεκτρικές αντιστάσεις 9KW ενώ η ψυχόμενη χρησιμοποιεί αντλία θερμότητος ισχύος 10KW. Το νερό της δεξαμενής ανακυκλώνεται συνεχώς για να επιτυγχάνεται θερμοκρασιακή ομοιομορφία.
2. Αντλία διακίνησης νερού και διάφορα υδραυλικά εξαρτήματα (βάνες, δοχείο διαστολής, σύστημα αυτόματης πλήρωσης κλπ).
3. Η/Μ ροόμετρα μέτρησης παροχής, τόσο για χαμηλές (έως 1500l/h) όσο και για υψηλές παροχές (έως 5000l/h).
4. Κύκλωμα παροχής νερού δικτύου χαμηλής παροχής (έως 1500l/h) το οποίο αποτελείται από αντλία, υδραυλικά εξαρτήματα (βάνες, εξαεριστικά κλπ) και Η/Μ ροόμετρο μέτρησης παροχής απομαστευόμενου νερού.
5. Πλήρες σύστημα μετρήσεων θερμοϋδραυλικών παραμέτρων αποτελούμενο από αισθητήρες θερμοκρασίας (Pt100), μετρητές πίεσης, μετρητές παροχής ως ανωτέρω και σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων μέσω Η/Υ.
6. Κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα με τα κατάλληλα εξαρτήματα για την τροφοδοσία, τον έλεγχο και την οδήγηση των συσκευών (controllers, inverter, διακόπτες, ασφάλειες κλπ).
Η σύνδεση των θερμοϋδραυλικών κυκλωμάτων που περιγράφονται παραπάνω με τα υπό διερεύνηση Συστήματα Εναλλαγής Θερμότητας γίνεται μέσω κατάλληλων εύκαμπτων μεταλλικών σωληνώσεων (Flex AISI 316 L) με αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες (ως 650 oC).

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δείτε όλα τα Εργαστήρια

Δείτε τη λίστα
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content