Προσδιορισμός γενετικών βιοδεικτών που σχετίζονται με τη σχετιζόμενη με την ενδομητρίωση στειρότητα και τον κακοήθη μετασχηματισμό
2018-2020 | Stavros Niarchos Foundation Programme for Industrial Fellowships

Η ενδομητρίωση είναι μια από τις πιο συχνές γυναικολογικές ασθένειες και η συχνότητά της ανέρχεται στο 50% των γυναικών με προβλήματα γονιμότητας. Η λαπαροσκόπηση είναι η κύρια χειρουργική επιλογή για τη διάγνωση και τη θεραπεία της ενδομητρίωσης. Ο κύριος στόχος της προτεινόμενης μελέτης είναι ο προσδιορισμός microRNA βιοδεικτών για μη επεμβατική διάγνωση της ενδομητρίωσης καθώς και κυτταρογενετικών βιοδεικτών για την έγκαιρη αναγνώριση των γυναικών με ενδομητρίωση που κινδυνεύουν από κακοήθη μετασχηματισμό. Η αναγνώριση των συγκεκριμένων βιοδεικτών για τη διάγνωση της ενδομητρίωσης αναμένεται να επιτρέψει στο Genesis Athens Clinic να σχεδιάσει νέες διαγνωστικές υπηρεσίες.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Κ.Ν. Μανωλά, Ερευνήτρια Α’, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής: Σοφία Ζαχάκη MSc, PhD.

Εταιρεία / Συνεργάτης & συγχρηματοδότης: Genesis Athens Clinic.

Major Achievements

Publications
1. Zachaki S, Kouvidi E, Pantou A, Tsarouha H, Mitrakos A, Tounta G, Charalampous I, Manola KN, Kanavakis E, Mavrou A. Low-level X Chromosome Mosaicism: A Common Finding in Women Undergoing IVF. In Vivo. 2020 May-Jun;34(3):1433-1437. doi: 10.21873/invivo.11925.
2. Zachaki S, Kalomoiraki M, Kouvidi E, Promponas M, Syrkos S, Pantou A, Mavrou A, Kanavakis E, Manola K. Cytogenetic findings in ectopic endometrial tissue from infertile women. 12th European Cytogenomics Conference, 6-9 July 2019, Salzburg, Austria. Molecular Cytogenetics, 12 (Suppl 1): 1P63, page 38, 2019.
3. Ζαχάκη Σ, Καλομοιράκη Μ, Κουβίδη Ε, Προμπονάς Ε, Σύρκος Σ, Πάντου Α, Μαύρου Α, Καναβάκης Ε, Μανωλά Κ.Ν. Κυτταρογενετική ανάλυση εκτόπου ενδομητρικού ιστού σε γυναίκες με ενδομητρίωση. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής, 16-18 Οκτωβρίου, Αλεξανδρούπολη.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content