ΙΠΡΕΤΕΑ
Επιχορηγούμενα Ερευνητικά Έργα

Έργα

(19 Αποτελέσματα)
Καθαρισμός

SUPER-LNG-PLUS

2018-2022 | ADRION-INTERREG 2014-2020

SUstainability PERformance of LNG-based maritime mobility - PLUS

readmore-arrow

CLARION

2020-2021 | European Commission - H2020

Εκτίμηση υγείας μηχανών μέσω παρακολούθησης ενεργειακών φορτίων

readmore-arrow

PREDIVIS

2017-2021 | SNF

Διαχωρισμός ενεργειακών φορτίων για εφαρμογές ενεργειακής απόδοσης και προγνωστικής συντήρησης, χρησιμοποιώντας επιτάχυνση υλικού (hardware acceleration)

readmore-arrow

SUPREEMO

2019-2020 | H2020

Έξυπνα συστήματα παρακολούθησης για ενεργειακή απόδοση και προβλεπτική συντήρηση - Εφαρμογή σε μετασκευή ηλεκτροκινητήρων

readmore-arrow

SCAFFOLD

2012-2015 | FP7

Καινοτόμες στρατηγικές, μέθοδοι και εργαλεία για τη διαχείριση εργασιακών κινδύνων τεχνητών νανοϋλικών στον κατασκευαστικό τομέα

readmore-arrow

NanoInformaTIX

2019-2023 | H2020

Ανάπτυξη και υλοποίηση μια βιώσιμης πλατφόρμας μοντελοποίησης για νανοπληροφορική

readmore-arrow

EC4SafeNano

2016-2019 | H2020

Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφαλούς Καινοτομίας σε Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογίες

readmore-arrow

ΟΔΟΣ - HMRT

2018-2021 | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ολιστική Διαχείριση πόρων και εκτάκτων καταστάσεων σε αυτοκινητοδρόμους και Οδικές Σήραγγες μέσω ενός ολοκληρωμένου ευφυούς τεχνολογικού συστήματος

readmore-arrow

SNF fellowship

2018-2021 | Stavros Niarchos Foundation and Motor Oil Hellas

Quantitative Risk Assessment of Accidental Release of Hazardous Materials in an Oil Refinery and the Surrounding Area

readmore-arrow

iNTeg-Risk

2008-2013 | European funding

Early Recognition, Monitoring and Integrated Management of Emerging, New Technology Related Risk

readmore-arrow

Occupational and Process Safety

2012-2014 | RIVM research institute in the Netherlands

Ασφάλεια στην εργασία και τη βιομηχανία

readmore-arrow

TOSCA

2013-2016 | European funding

Ολική διαχείριση ασφάλειας για βιομηχανικούς οργανισμούς

readmore-arrow

RACR2019

2019-2019 | Chinese funding

7ο Διεθνές Συνέδριο Ανάλυσης Κινδύνων και Αντιμετώπισης Κρίσεων

readmore-arrow

MCDA 79 workshop

2014-2014 | European funding

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας για τη λήψη αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων

readmore-arrow

AMINESS

2013-2015 | ΕΣΠΑ 2007-2013

Ανάλυση θαλάσσιων πληροφοριών για περιβαλλοντικά ασφαλή ναυτιλία

readmore-arrow

ESREL

2010-2010 | International funding

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ασφάλειας και Αξιοπιστίας

readmore-arrow

VIRTHUALIS

2005-2010 | European funding

Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και ανθρώπινων παραγόντων για τη βελτίωση της ασφάλειας

readmore-arrow

TRiTON

2018-2021 | ΕΣΠΑ 2014-2020

Σύστημα διαχείρισης διακινδύνευσης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

readmore-arrow

SUPER-LNG

2018-2020 | ADRION-INTERREG 2014-2020

SUstainability PERformance of LNG-based maritime mobility

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content