ΙΠΡΕΤΕΑ
Επιχορηγούμενα Ερευνητικά Έργα

Έργα

(3 Αποτελέσματα)
Καθαρισμός

DETEGAR

2014-2015 | ΕΣΠΑ / Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

«DETEGAR – Ανάπτυξη πολύτροπων απεικονιστικών παραγόντων για εντοπισμό του Φρουρού Λεμφαδένα και διάγνωση καρκίνου» («Αριστεία ΙΙ»)

readmore-arrow

BIOPET

2018-2021 | ΕΣΠΑ/Ερευνώ – Δημιουργώ– Καινοτομώ

“Καινοτόμα Ραδιοφάρμακα με Φθόριο-18: Έρευνα, Ανάπτυξη και Διάθεση στην Ελληνική αγορά για Διάγνωση/Πρόγνωση Σημαντικών Ασθενειών με PET”

readmore-arrow

2020-2021 | ΕΣΠΑ / Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Στόχευση της μεταβολικής οδού της κυνουρενίνης για απεικόνιση και χαρακτηρισμό καρκινικών όγκων μέσω τομογραφίας εκπομπής φωτονίου (SPECT) και ποζιτρονίου (PET)

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content