Υπολογιστική προσομοίωση και σχεδιασμός καινοτόμου συστήματος με βέλτιστο συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού σε κτίρια

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content