Ανάπτυξη κυτταρογενετικών μεθοδολογιών για την εκτίμηση της ατομικής ακτινοευαισθησίας και αξιολόγηση σύγχρονων εξατομικευμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας

Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία ή το χειρουργείο ως  αναπόσπαστο  μέρος  για  την  αντιμετώπιση πρωτοπαθών  όγκων  ή  ως παρηγορητική θεραπεία για τον καρκίνο. Ενώ η ακτινοθεραπεία είναι μέθοδος αποτελεσματικής και ασφαλούς αντιμετώπισης νεοπλασιών μπορεί να έχει σημαντικές παρενέργειες οι οποίες ποικίλουν από ασθενή σε ασθενή, με αποτέλεσμα κάποιοι να εμφανίζουν δυσμενείς επιπτώσεις στους υγιείς ιστούς, άμεσες ή απώτερες. Ωστόσο, παρόλο που οι σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας επιτρέπουν την  αύξηση  της  δόσης  στον  όγκο-στόχο  για  μεγιστοποίηση  του  ποσοστού  ίασης  της  νόσου  και ελαχιστοποίηση  της  δόσης  στους  υγιείς  ιστούς,  υπάρχει  σημαντική  ανάγκη  για  την  ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Στην παρούσα διατριβή, εκτός από την εκτίμηση της ενδογενούς  ακτινοευαισθησίας  βάσει  χρωματιδικών  αλλοιώσεων  και  τη  διερεύνηση  των πλεονεκτημάτων  του  συνδυασμού  της  ακτινοβολίας  με  ‘καταργητές’  (abrogators)  του  σημείου ελέγχου  G2/M του κυτταρικού κύκλου για  την  υπέρβαση  της  αντοχής  του  όγκου  στην  ακτινοβολία  αξιολογούνται σύγχρονες εξατομικευμένες τεχνικές ακτινοθεραπείας με κυτταρογενετικές μεθόδους.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content