Δοκιμές σε θερμικά ηλιακά και άλλα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα

Δοκιμές σε θερμικά ηλιακά και άλλα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα

Overview

Δοκιμές σε θερμικά ηλιακά και άλλα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα

Το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ EN/ISO 17025 για δοκιμές στα παρακάτω προϊόντα:

1. Δοκιμές σε Θερμικούς ηλιακούς συλλέκτες (ISO 9806)
2. Δοκιμές χαρακτηρισμού θερμικών ηλιακών συστημάτων (ΕΝ 12976-2)
Επίσης το Εργαστήριο εκτός διαπίστευσης πραγματοποιεί τις παρακάτω δοκιμές:
3. Δοκιμές σε δεξαμενές θερμού νερού, έμμεσης τροφοδότησης (EN 12897)
4. Αξιολόγηση θερμικών απωλειών Δοχείων Αποθήκευσης Νερού (Energy Labelling & Eco Design)
5. Αξιολόγηση ενεργειακών επιδόσεων ηλεκτροθερμαντήρων (Η/Θ) (Energy Labelling & Eco Design)

Media Gallery of Services

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content