Βιοδιαγνωστικές Επιστήμες & Τεχνολογίες

Το βραβείο “Bacq and Alexander Award” για το 2020 στον Δρ. Γαβριήλ Παντελιά

Το ευρωπαϊκό βραβείο “Bacq and Alexander Award” για το 2020 απονεμήθηκε στον Δρ. Γαβριήλ Παντελιά, Ομότιμο Ερευνητή του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας. Το βραβείο θεσπίστηκε το 1996 από την European Radiation Research Society (ERRS).  Απονέμεται κάθε χρόνο σε έναν διαπρεπή Ευρωπαίο επιστήμονα αναγνωρίζοντας τα ερευνητικά του επιτεύγματα στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης στις φυσικο-βιοχημικές, ραδιοβιολογικές και ιατρικές πτυχές της έρευνας, σχετικά με τη δράση και τις βιολογικές επιπτώσεις των ακτινοβολιών. Η ειδική τελετή βράβευσης του Δρ. Γ. Παντελιά θα λάβει χώρα στο ετήσιο συνέδριο της ERRS στο Lund της Σουηδίας τον Σεπτέμβριο του 2020.

 

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content