Βιοδιαγνωστικές Επιστήμες & Τεχνολογίες
Ομάδα Ανοσοχημείας

FOODSENS – Αισθητήρες για την ανίχνευση αλλοίωσης και νοθείας στα τρόφιμα

 

Σύντομη παρουσίαση στην εκπομπή «Τώρα για το μέλλον» του ANT1 του Εργαστηρίου Ανοσοαναλύσεων/Ανοσοαισθητήρων του ΙΠΡΕΤΕΑ και του έργου FOODSENS, που εκτελείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ».

 

https://www.ant1news.gr

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content