Ενέργεια, Ασφάλεια και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Επιμερισμός Πηγών Περιβαλλοντικών Ρύπων (28 Φεβρουαρίου – 4 Μαρτίου 2022)

 

Η ρύπανση του περιβάλλοντος οφείλεται σε ποικίλες πηγές, ανθρωπογενούς και φυσικής προέλευσης. Η γνώση των κύριων πηγών ρύπανσης και της ποσοτικςή συμβολής τους στα παρατηρούμενα επίπεδα ρύπων είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων και να αναπτυχθούν αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Επιμερισμός Πηγών Περιβαλλοντικών Ρύπων», που διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», έχει ως στόχο να παρέχει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των μεθόδων επιμερισμού πηγών, εστιάζοντας στα μοντέλα αποδέκτη και, ειδικότερα, στην Θετική Παραγοντική Ανάλυση (Positive Matrix Factorization, PMF). Το σεμινάριο θα παρέχει επίσης εξειδικευμένη πρακτική εκπαίδευση πάνω στη χρήση του λογισμικού EPA PMF 5.0.

Για εγγραφή, παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Ευαγγελία Διαπούλη
ldiapouli@ipta.demokritos.gr

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content